Ülkemiz, farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu, birçok kültürel yapının bir arada yaşadığı zengin bir dokuya sahiptir. Söz konusu zenginliklerimizin bilimsel metotlarla araştırılıp görünür hâle getirilmesi, sahip olduğumuz çeşitliliklerin korunması ve toplumsal birlikteliğin daha sağlam temeller üzerine oturtulması adına büyük öneme sahiptir.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde, 01.12.2009 tarihli ve 27419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’nün amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkeleri doğrultusunda lisansüstü düzeyinde bilimsel nitelikli dil ve kültür çalışmaları yürütmektir.

 

Enstitü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda ise tezli yüksek lisans programı, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Arap Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı’nda ise doktora programının açılmasına yönelik çalışmalar YÖK nezdinde devam etmektedir.