Türkiye'de  Yaşayan Diller Enstitüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde      10 Aralık 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Türkiye'nin ilk dil enstitüsüdür.

Enstitü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı ile Arap Dili ve Kültür Anabilim Dalı kurulmuştur.


Enstitümüz, Rektörlük Yenişehir Yerleşkesi Ek Binada Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.